ระบบตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัด คัดกรอง คัดแยก

หลักการทำงาน
ระบบทำงานด้วยการใช้ กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือ เทอร์โมสแกน เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ แบบใช้ระบบอินฟราเรด (infrared Thermometer) ที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการตรวจวัด ซึ่งมีการทำงานคล้ายกับการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป โดยการทำงานกล้องจะแสดงอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ เมื่อตรวจพบว่า อุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ตั้งค่าไว้ ระบบแจ้งเตือน ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

ติดตั้งที่ไหนดี ?
อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และจุดคัดกรองต่างๆ ฯลฯ

ประโยชน์ของการใช้งาน
1.ประสิทธิภาพสูง: สามารถคัดกรอง ตรวจวัดความร้อนจากร่างกายของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว
2.ปลอดภัย: รองรับการตรวจวัดอุณหภูมิ ความร้อน ได้ตั้งแต่ระยะ 1.5 เมตร ขึ้นไป จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติการ
3. แม่นยำ : ระบบสามารถจำแนก อุณหภูมิ ของแต่ละใบหน้า ได้พร้อมกันจำนวนหลายคน (ภายใต้พื้นที่กรอบสีน้ำเงิน)
4. ต่อยอด : สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์เพิ่ม ให้เป็นระบบบันทึกเวลา เข้า/ออก ของพนักงานแต่ละคนได้    Zincode Technology | Automated Temperature Measuring System.

    ZINCODE Technologies Co., Ltd. | Machine Vision System | Zincode Technology | Barcode inspection system.